Detaylar

Sennheiser Activegard Teknolojisi
Mükemmel ses, konfor, kişisel uyum, güçlü tasarım ve uyumluluk, kulaklık seçiminde Sennheiser’in tercih edilmesini sağlayan denenlerden sadece bir kaçı. Akustik güvenlik ise bir başka önemli etken.
Sennheiser’in tüm çağrı merkezi ve ofis kulaklıklarında bulunan ActiveGard® ‘ın akustik güvenlik alanında en gelişmiş teknolojilerden birisi olması kullanıcılar için önemli bir güven kaynağı. ActiveGard® ‘ı kısaca tanımlamak gerekirse, işitme duyusunun ani ses yükselmelerinden kaynaklanabilecek hasarlardan korunmasına yönelik bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. 

* Ses Güvenliği
Yoğun telefon görüşmesi yapan kişiler, nadiren de olsa hattan gelen ani ve çok yüksek seslerden kaynaklanan akustik şoklara maruz kalabilirler. Sennheiser’in patentli ActiveGard® teknolojisi kulaklık kullanıcılarını işitme duyusunun kaybı veya hasar görmesi ile sonuçlanabilecek bu etkilerden korur, çalışanlar bu sayede işlerini güvenle yapmaya devam ederler.
Softphone’ların yaygınlaşması ile ActiveGard® teknolojisi, Sennheiser’in dijital (USB ve kablosuz) ürünlerinin kullanıcılarına da aynı koruma ve ses güvenliği sağlayacak şekilde geliştirildi. Bu sayede kullanılan profesyonel kulaklık modeli ne olursa olsun kullanıcılar,
ActiveGard® ‘ın sürekli işitme sağlığını korumak için görev başında olduğundan ve önemli görüşmelerde beklenmedik engellerin ortaya çıkmayacağından emin olabiliyorlar.

* ActiveGard® Hakkında
İlk başta Sennheiser’in kablolu kulakları için tasarlanan ActiveGard®, Sennheiser’in analog kulaklıklarında bulunan gelişmiş bir elektronik devredir. Patentli olan bu sistem, telefon hatlarından gelen, yüksek güçteki sinyalin enerjisini yok eden bir sıkıştırma teknolojisi kullanarak, sinyali bozulmalardan kurtarıyor. ActiveGard®, otomatik olarak devreye giren çok hızlı akıllı bir ses kontrolü olarak düşünülebilir. Gelen bir sinyal, işitme duyunuza zararlı olabilecek bir seviyeye yükseldiği anda, daha düşük ve konforlu bir seviyeye düşürülüyor. Sinyal normal seviyesine geri döndüğünde ise, ActiveGard®

* Yasal düzenleme hakkında
Yönetmeliklerle uyumluluk ve ötesi
Avrupa Birliği, ABD ve daha birçok ülkede kulaklık kullanımını da kapsayan gürültü düzeyi sınırlamaları bulunmaktadır. Sennheiser’in çağrı merkezi ve ofis kulaklıklarının bu mevzuatın gerekliliklerini sağladığını veya daha iyisini yapabildiğini bilmek kullanıcılara güven veriyor.

* Kısaca Avrupa Birliği Direktifleri
Avrupa Birliğin’nin İşyerinde Gürültü Direktifi, iş yerlerinde işitme duyusunun korunması amacını güden kuralları belirlemektedir. Direktif temel olarak, işitme sağlığını tehdit eden iki gürültü tipi ile ilgilidir: Akustik şok ve mesai süresinde aşırı gürültüye maruz kalma durumu.

* Akustik Şoklara Karşı Koruma
Akustik şok, işitme duyusunda kalıcı veya geçici travmalara neden olabileceğinden, Avrupa Birliği’nin İşyerinde Gürültü direktifi bu konuda da düzenleme getirmektedir. Bu tip aniden oluşan yüksek seslere maruz kalma konusunda üst sınır olarak 137 dB(C) seviyesini belirlenmiştir. Bu düzey, kalkış yapmakta olan bir uçağın gürültüsü ile kıyaslanabilir. Direktif, ani yüksek seslerin süresi konusunda bir sınır belirlememiştir, ancak International Telecommunication Union 137 dB(C) seviyesindeki ani ses darbeleri için yarım saniyeden az bir süre belirlemiştir.

* Aşırı Sese Karşı Koruma
Direktif, mesai boyunca gürültüye maruz kalma konusunda iki kritik düzey tanımlamaktadır. 80dB(A) seviyesine kadar, işverenin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 80dB(A) ile 85db(A) seviyeleri arasında, işveren koruyucu malzeme sunmak ve bu konuda eğitim vermek zorundadır. 85dB(A) eşiğini aşan seviyelerde ise, çalışanlara işitme sağlığını koruyucu malzeme verilmeli ve çalışanların bunları kullanması sağlanmalıdır. 

Sennheiser’in DW serisi kablosuz kulaklıkları, UI 765 ve UI 770 arabirim amplifikatörleri, Avrupa Birliğinin Direktifi ile uyumlu olan ürünlerinden sadece birkaçı. Geleneksel olarak azami akustik çıkış gücünü belirleyen başka uluslararası telekomünikasyon standartları da 85dB(A) gürültüye maruz kalma sınırını temel almaktadırlar. Bu standartlar, kulak girişinde ölçülen ve uzun süreli (yaklaşık yarım saniye) bozulmalar için azami 118dB(A) gürültü sınırını tanımlamaktadırlar. 1980’li yılların sonundan beri, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) bu uzun süreli bozulma sınırının akustik hasarlara karşı tatmin edici bir koruma sağladığını belirlemiştir.
Tüm Sennheiser çağrı merkezi ve ofis kulaklıkları 118dB(A) olan bu azami sınır koşulunu sağlamaktadırlar. Özellikle kablolu ürünlerde, ActiveGard® , standartlarda belirlenen 118dB sınırından çok daha önce 103dB eşiğinde tetiklenmekte ve talep edilenin ötesinde bir koruma sağlamaktadır.

* 1     86/188/EEC (European Council Directive)

* 2     C- Weighted : İnsan kulağının hassasiyeti ses seviyesine göre değişir. Yüksek seviyelerde, (100 db ve üstü) insan kulağının hassasiyeti tüm frekanslarda daha eşit iken, düşük seviyelerde insan kulağı daha az hassastır (A-Weighting) 

* 3     Uluslararası Telekomünikasyon Birliği – ITU standardı ITU-T P.360.

* 4     A-Weighted : Gürültü ölçümlerinde en çok kullanılan ağırlıklandırma yöntemi. Bu yöntem, insan kulağının düşük frekanslara daha az hassas olduğunu dikkate almaktadır.

* 5     Örnekler arasında ITU-T Recommendation P.360, I-ETS 300 245-2, I-ETS 300 677 ve UL/CSA60950-1 sayılabilir.

* 6     ETSI EG 202 518 V1.2.1 (2008-08) veya : ETSI EG 202 518 V1.3.1 (2009-11).